Student Database System

  राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या ( शासकीय,खाजगी) तसेच समाज कल्याण,आदिवासी विकास विभाग, अपंग आयुक्तालया मार्फत चालवल्या जात असलेल्या शाळा अशा शाळांमधून सुमारे २.२५ कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
  शालेय शिक्षण विभागामार्फत विद्यार्थी लाभाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. अंमलबजावणी करताना शाळास्तरावरून वारंवार माहिती घ्यावी लागते. ही माहिती तयार करून वरिष्ठ कार्यालयास पाठविण्यास शिक्षक, मुख्याध्यापक व प्रशासकीय यंत्रणा यांचा बरासचा वेळ खर्च होतो. त्यामध्ये वेळेची बचत होऊन सदर वेळ विद्यार्थ्याच्या गुणवत्ता वाढीसाठी उपलब्ध व्हावा यादृष्टीने विद्यार्थी माहिती प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. तसेच सदर प्रणालीमुळे विद्यार्थी लाभाच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करता येईल. या प्रणालीमुळे विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, प्रशासकीय यंत्रणा इत्यादी सर्व घटकांना विद्यार्थ्याची माहिती एका क्लिक वर उपलब्ध होईल. आपणा सर्वांना विद्यार्थी माहिती संकेत स्थळाचा चांगला उपयोग होईल असा विश्वास आहे.

UID
Baseline
Auto Promotion Aadhar Stats New Schools
Close

Upasthiti Registration

  • District No. of Class Teachers No. of Class Teachers Registered

New Student Entry

  • District First Standard Other Standard

Student Promotion

  • District Promoted Expected

Duplicate Student Deleted

  • District Total Duplicate Duplicate Deleted Duplicate Pending

Transfer Student Details

  • District Total Request Pending for Confirmation Pending for Updation Rejected Transfered
Transfer Student DetailsClose
District-wise
District Total Transfered Requested Pending for Confirmation Pending for Updation Rejected Transfered
Total 0 0 0 0 0


Aadhar Data UploadClose
District-wise
District Number of Schools Total Student Valid Aadhar Uploaded Aadhar Remaining Aadhar
Total 0 0 0 0 0


UPASTHITIClose

District No. of Class Teachers No. of Class Teachers Registered
Total 0 0


New Student EntryClose

District First Standard Other Standard
Total 0 0


Duplicate Student DeletedClose
District-wise
District Total Duplicate Duplicate Deleted Duplicate Pending
Total 0 0 0
Student PromotionClose
District-wise
District Promoted Expected
Total 0 0


Baseline & Summative 1 Close
District-wise
District Baseline Summative 1
Total (2nd-8th) Uploaded Remaining Total (1st-8th) Uploaded Remaining
Total 0 0 0 0 0 0

Regular AttendanceClose
Date-wise
Date Total Schools Schools With Regular Attendance Total Students Students In Regular Attendance


Time Table
District From Date To Date
पुणे 03/06/2016 24/10/2016
अहमदनगर 03/06/2016 24/10/2016
सोलापूर 03/06/2016 24/10/2016
हिंगोली 23/06/2016 24/10/2016
परभणी 23/06/2016 24/10/2016
जालना 23/06/2016 24/10/2016
औरंगाबाद 23/06/2016 24/10/2016
बीड 23/06/2016 24/10/2016
नांदेड 23/06/2016 24/10/2016
लातूर 23/06/2016 24/10/2016
उस्मानाबाद 23/06/2016 24/10/2016
मुंबई (सब अर्बन) 04/07/2016 24/10/2016
मुंबई 04/07/2016 24/10/2016
रायगड 04/07/2016 24/10/2016
पालघर 04/07/2016 24/10/2016
ठाणे 04/07/2016 24/10/2016
नंदुरबार 12/07/2016 24/10/2016
धुळे 12/07/2016 24/10/2016
जळगाव 12/07/2016 24/10/2016
नाशिक 12/07/2016 24/10/2016
वर्धा 12/07/2016 24/10/2016
नागपूर 12/07/2016 24/10/2016
भंडारा 12/07/2016 24/10/2016
गोंदिया 12/07/2016 24/10/2016
गडचिरोली 12/07/2016 24/10/2016
चंद्रपूर 12/07/2016 24/10/2016
सातारा 12/07/2016 24/10/2016
रत्नागिरी 12/07/2016 24/10/2016
सिंधुदुर्ग 12/07/2016 24/10/2016
कोल्हापूर 12/07/2016 24/10/2016
सांगली 12/07/2016 24/10/2016
बुलढाणा 12/07/2016 24/10/2016
अकोला 12/07/2016 24/10/2016
वाशीम 12/07/2016 24/10/2016
अमरावती 12/07/2016 24/10/2016
यवतमाळ 12/07/2016 24/10/2016
* To know more about Module, Please click on the Module Name.