Admission Portal : RTE 25% Reservation        For Academic Year: 2018-2019 Englishमराठी

header
 • District RTE Schools RTE Vacancy Applicants Admissions
 • Ahmadnagar 76 3862 0 0
 • Amravati 0 1043 0 0
 • Aurangabad 0 1031 0 0
 • Bhandara 0 404 0 0
 • Bid 3 915 0 0
 • Buldana 2 1124 0 0
 • Dhule 5 757 0 0
 • Gondiya 0 684 0 0
 • Jalgaon 2 1427 0 0
 • Jalna 0 1180 0 0
 • Kolhapur 49 1391 0 0
 • Latur 10 403 0 0
 • Mumbai 2 3895 0 0
 • Nagpur 4 4536 0 0
 • Nanded 0 1413 0 0
 • Nandurbar 0 48 0 0
 • Nashik 82 5976 0 0
 • Osmanabad 5 604 0 0
 • Palghar 1 352 0 0
 • Parbhani 3 842 0 0
 • Pune 28 8220 0 0
 • Sangli 6 475 0 0
 • Sindhudurg 2 181 0 0
 • Solapur 0 31 0 0
 • Thane 56 8542 0 0
 • Wardha 14 942 0 0
 • Total 350 50278 0 0